Truyện cười Vova toàn tập: Vova làm Giáo sư hệ... tại chứcLớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà theo nghề giáo sư hệ tại chức. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi:
- Các bạn có biết hôm nay tôi giảng gì không?
- Dạ không ạ! - toàn thể học trò trả lời.
- Thế nếu mọi người chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì tôi giảng cũng vô ích!
Nói đoạn quay ra đi về thẳng. Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh:
- Có!
- Nếu mọi người đã biết hết rồi thì tôi giảng cũng bằng thừa!
Xong lại đi về tiếp. Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này cả lớp chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có.
- Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vova trả lời, và lại cắp đít ra về.

Tin khám pháXem thêm