Trả tiền oanChú nọ kiên nhẫn ngồi chờ trước cửa một tiệm ăn có treo bảng khuyến mãi: “Miễn phí và tặng quà có giá trị cho người khách may mắn thứ 100”. Sau khi cần mẫn đếm tới người thứ 99, chú ta mới bước vào.
Chú gọi món ăn tả lả. Ăn xong, chú vui vẻ nói với chủ tiệm:
- Tôi là người khách may mắn phải không?
- Cậu định... “cười suốt 24H” đấy à? Nói cho cậu biết: Cậu chỉ là người khách đầu tiên!
Chú khách tái mào:
- Thế còn những người vào trước?
- Họ vào chỉ để hỏi đã đến người khách thứ bao nhiêu thôi!
Thế là tiêu một tháng lương.

Tin khám pháXem thêm