Trả giá đắt cho một câu nói đùa

Chí Phèo ra đường gặp ông Tây, nghĩ ổng hổng biết tiếng Việt.
Chí Phèo: - Mẹ mày thằng Tây.
Ông Tây: - What's your name?
Chí Phèo thấy Tây bắt chuyện thì mừng húm:
- My name's Chí Phèo.
Ông Tây: - Mẹ mày thằng Chí Phèo.
Chí Phèo tức... lòi phèo!

Tin khám phá

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tết cổ truyền, nét đẹp văn hóa và tinh thần của người Việt, tấm gương phản chiếu bản sắc Việt Nam

Báo Hoa Học Trò, tờ báo kỷ niệm tuổi học đường

Lịch thi đấu và kết quả World Cup 2026, vòng loại khu vực châu Á (cập nhật)