Trả giá đắt cho một câu nói đùaChí Phèo ra đường gặp ông Tây, nghĩ ổng hổng biết tiếng Việt.
Chí Phèo: - Mẹ mày thằng Tây.
Ông Tây: - What's your name?
Chí Phèo thấy Tây bắt chuyện thì mừng húm:
- My name's Chí Phèo.
Ông Tây: - Mẹ mày thằng Chí Phèo.
Chí Phèo tức... lòi phèo!

Tin khám pháXem thêm