Tiếng Việt muôn nămTại một hội nghị về hội thảo ngôn ngữ quốc tế, trong giờ giải lao giáo sư các nước nói chuyện với nhau về vấn đề đồng âm.
Đầu tiên là người Pháp:
- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).
Còn sau đây là phát biểu của giáo sư người Anh, thưa quý vị:
- We can can a can (Chúng ta có thể làm một cái hộp)
Tới lượt hai ông châu Á, vị giáo sư Trung Quốc lên tiếng:
- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng, bị trái ngô rụng phải).
Nhà ngôn ngữ học Việt Nam của chúng ta làm luôn một tràng:
- Bữa qua, "qua" nói "qua" qua mà "qua" hổng qua. Hôm nay, "qua" nói "qua" hổng qua mà "qua" lại qua!

Tin khám pháXem thêm