Thời trang tùy thờiMột chiếc tàu buôn thường phải đi qua vùng có nhiều cướp biển. Lần ấy lại gặp cướp. Ba chiếc tàu cướp cắm cờ đầu lâu xương chéo tiến gần tàu buôn. Bọn hải tặc hú lên những tiếng rất man rợ.
Mọi người trên tàu sợ chết khiếp. Nhưng thuyền trưởng vẫn bình tĩnh như không, ông ra lệnh:
- Đem cho ta một cái áo khoác đỏ và tất cả sẵn sàng chiến đấu!
Như được khích lệ tinh thần.Tất cả lao vào cuộc huyết chiến vô cùng dũng mãnh. Bọn cướp núng thế thua chạy toán loạn.
Sau khi bọn cướp rút hết, mọi người hỏi ông:
- Tại sao thuyền trưởng phải mặc áo đỏ khi chiến đấu?
- Để khi ta bị thương, máu thấm ra ngoài, quân thù không nhìn thấy và anh em không nao núng tinh thần.
Mọi người trên tàu hết thảy đều khâm phục sự dũng cảm của thuyền trưởng.
Lại nói về bọn cướp, sau khi thua đau, bọn chúng tìm cách báo thù. Chúng huy động mười chiếc tàu cướp trang bị vũ khí ngập răng, cờ xí rợp trời, quân tướng đông như kiến cỏ, hùng hổ kéo đến bao vây xung quanh chiếc tàu buôn, quyết tâm ăn tươi nuốt sống toàn bộ thủy thủ đoàn và hàng hóa trên tàu.
Thuyền trưởng vội chạy lên boong tàu, quan sát bọn cướp rồi hét to, giọng ông lạc đi:
- Khẩn trương đem cho ta một chiếc quần mầu vàng!

Tin khám pháXem thêm