Thế nào là dũng cảmSếp mới lên chức, gọi các đệ tử lên phòng họp rồi hỏi:
- Các cậu định nghĩa “Dũng cảm” là gì?
Tổ trưởng công đoàn nói:
- Dũng cảm là dám làm những việc người khác không dám làm!
- Đồ ngốc! Đó là táo bạo, liều lĩnh. Không phải dũng cảm.
Hội trưởng phụ nữ:
- Dũng cảm là dám nhận tội cho người khác!
- Không hay lắm, tuy nhiên tôi ghi nhận lối tư duy của cô.
Trưởng phòng tổ chức cán bộ đứng bật dậy cáu kỉnh:
- Dũng cảm... dũng cảm cái con tiều!
- Tốt! Ví dụ rất đầy đủ và rõ ràng!

Tin khám pháXem thêm