Tâm sự của một cậu con traiCó những điều mà khi đã “không thể làm lại” chúng ta mới vò đầu bứt tai: “Biết thế thì... ”. Như đúc kết sau đây là một ví dụ rất thường gặp từ trước đến nay và có lẽ cả về sau này vẫn thấy.
Lúc 7 tuổi: - Bố tôi rất vĩ đại, người biết hết mọi chuyện.
Lúc 14 tuổi: - Hình như đôi lúc bố tôi cũng có sai lầm.
Lúc con trai 25 tuổi: - Những suy nghĩ của bố tôi đã lỗi thời rồi, cụ lạc hậu quá.
Lúc con trai 35 tuổi: - Nếu bố tôi thông minh, tháo vát như tôi, ông đã trở thành triệu phú.
Lúc con trai 45 tuổi: - Không hiểu tôi có thể bàn bạc với bố tôi việc này không?
Lúc con trai 55 tuổi: - Tiếc rằng bố tôi đã chết. Thành thật mà nói ông có những suy nghĩ và nhận xét cũng có lý đấy.
Lúc con trai 60 tuổi: - Người bố đáng kính của tôi. Bố hiểu được mọi điều. Chỉ tiếc rằng khi con hiểu được bố thì đã muộn rồi!

Tin khám pháXem thêm