Sự ân hận muộn mằnMột chú đi du lịch về mắt đỏ như mắt cá chày, đồng nghiệp hỏi thăm, chú kể:
- Khi đến khách sạn ấy, ngay đêm đầu tiên có một em ăn mặc kiểu con nhà nghèo gõ cửa phòng nói là sinh viên đi làm thêm hỏi có cần giúp đỡ gì không. Tớ đưa cô ấy vào phòng sau đó mời rượu và đồ nhắm hảo hạng, rồi... chuyện đó xảy ra. Sáng hôm sau tớ ân hận quá nên khóc mãi.
- Chuyện ấy đã xảy ra từ hôm đầu tiên, sao bây giờ mắt cậu vẫn đỏ vậy?
- Tại hôm nào tớ cũng gặp một em “sinh viên đi làm thêm”!!!

Tin khám pháXem thêm