Nhân viên kế toán của bố già MafiaBố già đi cùng với một gã tay chân của mình vào phòng để gặp viên kế toán. Bố già hỏi viên kế toán:
- Ba triệu đô mày biển thủ của tao giờ ở đâu?
Viên kế toán không trả lời. Bố già hỏi lại lần nữa:
- Ba triệu đô mày biển thủ của tao giờ ở đâu?
Gã tay chân xen vào:
- Thưa ngài, thằng này vừa câm vừa điếc nên không thể hiểu ngài nói gì đâu, nhưng tôi có thể phiên dịch cho ngài.
Bố già hỏi:
- Ðược rồi, hỏi nó số tiền ở đâu?
Gã tay chân, dùng ngôn ngữ ký hiệu, hỏi viên kế toán nơi giấu ba triệu đô. Viên kế toán ra dấu đáp:
- Tôi không biết ông đang nói gì.
Gã tay chân dịch lại cho Bố già:
- Anh ta không hề biết ông đang nói gì.
Bố già liền rút ra một khẩu súng lục chĩa vào thái dương của tay kế toán, lên đạn và nói:
- Hỏi nó xem tiền ở đâu!
Gã tay chân ra dấu:
- Ông ta muốn biết nó ở đâu!
Viên kế toán sợ vãi linh hồn, ra dấu lại:
- Tiền được giấu ở trong một cái va li đằng sau kho ở sân nhà tôi!
Bố già nói:
- Nó nói gì thế?
Gã tay chân dịch lại cho bố già:
- Hắn nói rằng ông không đủ can đảm để bóp cò súng!

Tin khám pháXem thêm