Người Huế “nói tiếng Pháp”Hai chú Việt kiều từ Canada sang du lịch Việt Nam bằng tầu hỏa. Vào đến Nha Trang thì gặp một người Huế ở ga. Người Huế thấy hai chú Tây nói được bập bẹ tiếng Việt bèn hỏi thăm.
Nhưng hai chú mãi không hiểu, hình như người Huế kia nói tiếng Pháp bồi. Hai chú chỉ nghe loáng thoáng hình như là: “Ga- ni- la- ga- chi- ong?”.
Tra từ điển tiếng Pháp hồi lâu vẫn không đoán ra. Đang bí, chợt có chú taxi người Việt nói xen vào: “Ga này là ga Nha Trang”, rồi quay sang 2 chú Tây phân trần:
- Ông người Huế hỏi: “Ga- ni- la- ga- chi- ong?” có nghĩa là: “Ga này là ga gì hả ông?”

Tin khám pháXem thêm