MánhCô thư ký kết hôn với giám đốc, viết thư cho mẹ:
“Mẹ có biết tại sao con lấy được anh ấy không? Chắc hẳn trong số 7 cô thư ký của anh ấy, sẽ chẳng bao giờ anh ấy để mắt đến con nếu không có cái lỗi lầm của con bữa đó. Anh ấy gọi con lên văn phòng quở trách về việc con viết sai lỗi chính tả quá nhiều. Con bảo anh ấy rằng con sợ nghe mắng lắm, thà anh ấy cứ phát cho con mấy cái vào mông còn hơn!”.

Tin khám pháXem thêm