Lý do đánh đề- Thầy... bói phán tháng này chắc chắn có lộc!
- Lần đầu đánh cho vui, lần sau đánh để... gỡ!
- Hôm qua vừa bị thằng có biển số xe đuôi 15 tông phải!
- Mơ thấy mình vỡ nợ vì... bài bạc nên chắc chắn đề sẽ về 09!
- Cần tiền để chuộc mấy thứ đã đem cầm đồ lấy tiền đánh đề!
- Vợ bán xe đạp được 74 nghìn đánh đề, muốn bao lô “con 74” để có tiền mua xe khác!
- Tối qua cu Tí mơ thấy phân trâu, hôm nay tính toán cẩn thận thì thế nào mà mình chẳng “ăn đủ”!

Tin khám pháXem thêm