Liên khúc đốMấy anh chàng sinh viên ngồi quán cà phê vườn đố nhau. Anh chàng thứ nhất hỏi:
- Đố các cậu: Càng đắp càng bé là gì?
Mọi người nghĩ mãi không ra, đành chịu. Anh này tự trả lời:
- Các cậu thấy người ta đào ao bao giờ chưa? Lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại.
Mọi người cùng cười. Anh thứ hai lại đố:
- Vậy theo các cậu: Càng kéo càng ngắn là gì?
Mọi người suy nghĩ một lúc cũng chịu cả. Anh chàng giải thích:
- Là điếu thuốc lá của mấy ông nghiện ngập, cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.
Mọi người vỗ tay rầm rĩ. Anh thứ ba hỏi:
- Vậy càng vặn càng vẹo là gì?
Mọi người càng càng suy nghĩ càng thấy bí, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:
- Không phải chơi chữ! Đó là việc hai người cùng giặt một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn xoắn vào. Được một lúc thì cả hai đều... vẹo mình đi, mỗi người về một phía.
Anh chàng thứ tư khủng khỉnh đố:
- Càng to càng bé là gì?
- Con cua, câu siêu dễ.
Anh chàng này cười:
- Vậy câu siêu khó nhé: Ai trả chỗ cà phê này đây?
Mọi người cười bò ra.

Tin khám pháXem thêm