Khuyến mãi cho ngoại tìnhMột linh mục sắp được đưa đi cấp cứu. Không muốn bỏ buổi lễ xưng tội, ông gọi người bạn là “giáo sĩ” một giáo phái... mới lập đến và nhờ thay thế ông làm công việc này. “Giáo sĩ” nói ông ta không biết nói gì nhưng vị linh mục bảo ông sẽ nán lại thêm một chút để chỉ cho ông ta. Buổi lễ xưng tội bắt đầu. Một phụ nữ bước vào và nói:
- Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.
Linh mục hỏi:
- Con đã phạm tội gì?
- Con đã ngoại tình ạ.
- Bao nhiêu lần?
- Dạ, 3 lần.
- Vậy con hãy đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô-la vào thùng từ thiện và đừng có tái phạm nữa.
Vài phút sau, một người đàn ông tiến vào phòng xưng tội. Ông ta nói:
- Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.
- Con đã làm gì?
- Con đã ngoại tình.
- Bao nhiêu lần?
- 3 lần ạ!
- Con hãy đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô-la vào thùng từ thiện và đừng có tái phạm nữa.
Sau đó đến lượt “giáo sĩ”, một phụ nữ khác tiến vào và nói:
- Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.
“Giáo sĩ” hỏi:
- Con đã làm gì?
- Con đã ngoại tình, thưa cha.
- Bao nhiêu lần?
- Dạ, một.
“Giáo sĩ” suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Vậy hãy cứ thêm hai lần nữa. Tuần này là tuần lễ đặc biệt, 5 đô-la cho 3 lần.
Vị linh mục quay sang bảo bạn:
- Tôi toát mồ hôi nên hết ốm rồi, để tôi làm nốt.

Tin khám pháXem thêm