Không tin ngay từ đầuVào một mùa hè, nạn hạn hán đã đe doạ mùa màng ở một thị trấn nhỏ. Một ngày chủ nhật nóng và khô, linh mục đề nghị giáo dân của mình dùng đức tin để cầu mưa.
- Chẳng có thứ gì có thể cứu được chúng ta ngoại trừ việc cầu nguyện để có mưa. Các con hãy về nhà, cầu nguyện, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và Chủ nhật sau hãy trở lại đây, sẵn sàng để cám ơn Chúa vì đã cho mưa. - Linh mục nói.
Mọi người làm theo như được dặn và quay trở lại nhà thờ vào ngày Chủ Nhật sau. Nhưng khi linh mục nhìn thấy họ, ông giận dữ:
- Hôm nay chúng ta không thể hành lễ được. Các con đã không đủ đức tin!
- Nhưng mà... - Các giáo dân phản đối. - Chúng con đã cầu nguyện, và chúng con đã có niềm tin rất lớn!
- Tin ư? - Linh mục đáp - Thế ô che mưa tại sao không có ai đem theo cả?

Tin khám pháXem thêm