Không còn nghi ngờ gì nữaMột nhà buôn rao bán vẹt giữa chợ, ông ta quả quyết rằng con vẹt này biết nói, biết làm thơ và còn biết tranh luận. Một gã “nhà giàu mới” tình cờ đi ngang nghe thế lấy làm nghi ngờ bèn hỏi con vẹt:
- Mày biết nói thật ư?
- Không còn nghi ngờ gì nữa.
Gã “nhà giàu mới” khoái quá bèn mua con vẹt với giá cắt cổ. Nhưng sau một thời gian gã phát hiện con vẹt chỉ biết nói mỗi câu “Không còn nghi ngờ gì nữa” thì lấy làm cay lắm. Một hôm, gã vừa cho vẹt ăn vừa lẩm bẩm:
- Tao thật ngu khi mua mày về.
- Không còn nghi ngờ gì nữa! - Con vẹt nói luôn.

Tin khám pháXem thêm