"Làm" "thầy" "mày" "không" "nên" "đố"Hồi còn đi dạy học ở Sóc Sơn (HN), tôi được đồng nghiệp kể cho nghe câu chuyện cười thế này, chắc là chuyện bịa. Số là một lần có gã sinh viên tại chức nọ làm bài thi, khi phải sắp sếp những từ rời cho đúng nghĩa, thay vì sếp thành “Không” “thầy” “đố” “mày” “làm” “nên”, gã thấy thấy giáo đang trẻ nên trêu, chế câu này thành “Làm” “thầy” “mày” “không” “nên “đố”.
Thầy giận lắm định đuổi học nhưng anh trai cậu ta đến nhà năn nỉ mãi, cuối cùng thầy bắt phải thi qua vấn đáp về các danh nhân để cậu ta tu tỉnh.
Vào phòng thi. Thầy hỏi:
- Anh hãy cho biết, Tản Đà là ai?
- Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Vũ Trọng Phụng là ai không?
- Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Nguyễn Bính là ai không?
- Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh nghỉ học, tôi không thể cho anh qua được.
Sinh viên tại chức gãi đầu gãi tai:
- Thế thầy có biết Ngân xóm núi, Thái Hành, Tú Mập là ai không?
- Không biết. Anh nói thế có ý gì?
- Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé...
Thầy lắc đầu ngán ngẩm, phen này chắc giải nghệ!

Tin khám pháXem thêm