Hết giờMột người dưới trần gian phạm nhiều tội lỗi tày
trời khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh phải chọn một trong 18 hình phạt.
Đi theo chân quỷ sứ, anh ta thấy hết hình phạt của 17 tầng địa ngục, hình phạt nào cũng rất khủng khiếp và đau đớn như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, cắt lưỡi, mỗ bụng...
Đến tầng thứ 18, trông thấy một đám phạm nhân bị đứng trong một căn hầm cạnh ném củi vào lò nung một chảo chì nóng chảy cực lớn. “Nấu nướng thì có gì mà ngán” - anh nghĩ thầm và nói với quỷ sứ:
- Tôi chọn hình phạt này.
Nói xong, anh chạy bay vào căn hầm. Đúng lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm, la to:
- Hết giờ ném củi, tất cả nhảy vào chảo!

Tin khám pháXem thêm