Hậu quảMột anh chàng hỏi đồng nghiệp:
- Tại sao mặt mũi cậu lại thâm tím thế kia?
- Hôm qua, vợ... tớ... đánh. Hic, hic!
- Tại sao?
- Tớ nói có hai câu về phụ nữ.
- Câu đầu là gì?
- Không có người phụ nữ xấu!
- Đó là câu khen mà, thế câu thứ hai?
- Chỉ có người phụ nữ không biết cách làm cho mình... đỡ xấu!

Tin khám pháXem thêm