Dám ngồi lên không?Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa, càng không nên đem hoa ra trêu phụ nữ!
Ba người nói chuyện về các loài hoa. Người thứ nhất khoe:
- Ở nước tôi, hoa hồng rất được yêu quý.
Người thứ hai nghe vậy nói:
- Chỉ đáng để ngồi lên... Ở nước tôi, hoa hướng dương mới được quý trọng.
Người thứ nhất trả thù:
- Chỉ đáng để ngồi lên...
Người còn lại, tất nhiên là một “phụ nữ đích thực” lập tức nói ngay:
- Chúng tôi quý nhất hoa xương rồng!!!!!

Tin khám pháXem thêm