Cười đúng lúc mới thật là cườiCó một con rùa muốn sang phương đông tránh rét. Nhưng nó không biết phải đi bằng cách nào. Đúng lúc tuyệt vọng nó gặp 2 con quạ bay qua. Nó mừng rỡ và muốn nhờ đưa đi giúp.
Do không còn cách nào khác nên rùa ta phải ngậm miệng vào 1 sợi dây để 2 con quạ kéo ở 2 đầu. Và chúng nói với con rùa là không được mở mồm nói một câu nào nếu không muốn bị rơi xuống.
Đi được một quãng, một con quạ bắt đầu kể chuyện:
- Hồi trước cũng có một con rùa nhờ chúng tôi đưa đi tránh rét. Trước khi đi chúng tôi cũng dặn là không được nói câu nào. Nhưng khi đi qua một đám cháy, nó kêu lên: “A! Đám cháy!”. Và thế là nó rơi xuống.
Con rùa vừa nghe xong, há miệng cười ha hả:
- Ha ha... ngu quá... á... á... á...

Tin khám pháXem thêm