Cười... mím chiChuyện thi cử muôn thủa vẫn là đề tài để học sinh, sinh viên và... sinh viên tại chức làm cảm hứng đầu trong những lần cụng li... trà đá. Sau đây là một ví dụ:
Dũng bước vào phòng thi vấn đáp, ngồi xuống ghế với vẻ rất tự tin. Giám khảo môn tiếng Anh hỏi:
- What’s you name? (Tên em là gì?).
Nhớ khi cô giáo dạy ngoại ngữ tên là Mai tự giới thiệu: “Mai nêm Mai” (My name Mai), Dũng ưỡn ngực “copy có... sáng tạo”:
- Dũng nêm Dũng!
- ?!!
Giám khảo môn lịch sử:
- Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- Em... em không biết ạ!
Thầy tổng ban giám khảo đập bàn gầm lên:
- Lê Lợi!
Dũng đứng bật dậy định đi ra ngoài cửa thì nghe tiếng thầy quát:
- Ai cho cậu đi ra?
- Dạ! Em tưởng thầy gọi “bạn”... Lê Lợi!
- ?!!

Tin khám pháXem thêm