Cứ nghĩ đến tiền nợ là y rằng lú lẫnÔng già ở một chung cư cao tầng biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò:
- Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau khi ta qua đời. Gã tóc xoăn nhà tầng trên nợ ta 10 nghìn đô la...
- Chúng con đã ghi xong, thưa cha, 10 nghìn đô la. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi nợ hắn.
- Gã hói tầng dưới nợ ta 20 nghìn đô la...
- Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi gã hói thanh toán 20 ngàn đô la...
- Gã bỏ vợ phòng bên cạnh nợ ta 30 nghìn đô la...
- Gã bỏ vợ phòng bên cạnh nợ 30 nghìn. Chúng con sẽ đòi hắn ngay. Cha yên tâm!
- Ta nợ mụ chủ Karaoke tầng trệt 100 nghìn đô la...
Tất cả các người con đồng loạt thốt lên:
- Thôi chết! Cha chúng ta bắt đầu mê sảng rồi!

Tin khám pháXem thêm