Củ... chi?Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu “Cô gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi”. Và sau đây là một số câu... tương đối:

Chàng trai Hàng Chuối chuồi háng đáp hàng chuối!
Tới đèo Cù Mông mồng cu hỏi Cù Mông
Trai Láng Hạ lạ háng người Láng Hạ
Cô gái Hải Dương hưởng giai ở Hải Dương
Chàng trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn
Chàng trai Cần Giờ giờ cần la Cần giờ
Trai Yên Thế, E Thiến, nằm Yên Thế
Trai Cái Sắn, Cắn Sái, bảo Cái Sắn
Xuống Gò Công gồng co nói Gò Công
Chàng trai Bắc Cạn bán c... ở Bắc Cạn

Tin khám pháXem thêm