“Con gà mái... đáp trả con gà trống”Anh chị em Hội Quán Cười yêu quý, xin mời mọi người cho ý kiến về chuyện gà mái đáp trả gà trống như thế này đã thỏa đáng chưa? Theo anh chị em, với những người làm nghề khác, với sự đặc thù khác thì họ sẽ nói về vấn đề này như thế nào?

Sau khi hội quán cười ra chủ đề về “Con gà trống nó... gì gà mái” đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ các chuyên nghành liên quan. Mọi người “thoải con gà trống” bình luận về vấn đề này. Nhận thấy việc đàn áp từ phía “gà trống” đã lên đến đỉnh điểm nên chị em “gà mái” vùng dậy và đáp trả các anh gà trống.

Lãnh đạo:
Con gà mái trấn chỉnh con gà trống
Con gà mái từ chối con gà trống
Con gà mái khiển trách con gà trống
Con gà mái mở cuộc họp con gà trống

Phòng nội dung:
Con gà mái giật “tist” con gà trống
Con gà mái “cắt xén” con gà trống
Con gà mái copy - paste con gà trống

Phòng kinh doanh:
Con gà mái mơi mơi con gà trống
Con gà mái chấm dứt hợp đồng con gà trống
Con gà mái show hàng con gà trống
Con gà mái hẹn lịch con gà trống

Trung tâm Media:
Con gà mái zoom lia con gà trống
Con gà mái nhận files con gà trống
Con gà mái soạn thảo con gà trống
Con gà mái phỏng vấn con gà trống
Con gà mái lấy tin con gà trống
Con gà mái đổi băng con gà trống
Con gà mái import con gà trống

Phòng Nhạc Vui:
Con gà mái loading con gà trống
Con gà mái pause con gà trống
Con gà mái cập nhật con gà trống

Phòng Netcafe:
Con gà mái mở rộng con gà trống

Phòng kế toán:
Con gà mái chốt sổ con gà trống
Con gà mái chuyển khoản con gà trống

Phòng hành chính:
Con gà mái hành con gà trống

Tin khám pháXem thêm