Chuyện kể từ trại tâm thầnHai anh chàng nọ ngồi kể chuyện, một anh kể chuyện giám đốc trại tâm thần nọ đến kiểm tra bệnh nhân như sau:
- Ông đến phòng thứ nhất đưa ra chiếc nhiệt kế, không ai nói đúng tên của nó. Phòng thứ hai, thứ ba... đều không có người đoán đúng. Tới phòng cuối cùng, một nửa số người đoán đúng. Ông mừng rỡ lại đố tiếp bằng cách chỉ vào tay mình và hỏi: Nó có ba cái kim, có quai đeo, vậy nó là cái gì? Cả phòng không có ai trả lời được.
Nghe xong câu chuyện, người kia hỏi:
- Vậy nó là cái quái gì nhỉ?
- !!!
(Đố bạn đó là cái gì?).

Tin khám pháXem thêm