Chồng nào vợ nấyVợ chồng Ivan đã có 9 con. Một hôm vợ nói với chồng:
- Anh Ivan này, nghe nói sắp có chính sách phân nhà và tiền phụ cấp con cái theo chế độ mới đấy. Hình như có một lần anh kể với em là anh có một đứa con ở Taiga. Anh thử đi đón về xem!
Ivan vội đi đón con. Ba ngày sau, anh trở về không thấy 9 đứa trẻ kia đâu, bèn hỏi vợ:
- Bọn trẻ đâu cả rồi?
- Nghe nói có chế độ mới, hôm qua bọn họ đến đây, con ai người ấy đón đi hết rồi.

Tin khám pháXem thêm