Cách đặt tên cho con- Nhà ngoại giao: Phải không ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng (Nhớ không đặt trùng tên... ông hàng xóm)!
- Thầy giáo: Chữ cái đầu nên bắt đầu từ H trở đi, để sau này đi học không thuộc thành phần được gọi lên bảng đầu tiên!
- Thầy... bói: Phải xét kỹ xem cái tên đó có hợp với giờ, ngày, tháng, năm sinh hay không!
- Bà mối: Nếu là con gái phải thêm “Linđa” hay “Anna” gì đó để sau này còn... lấy chồng ngoại!
- Sếp: Phải đặt tên sao cho sau này nó có thể ký được chữ ký đẹp!
- Kỹ sư tin học: Không được có các ký tự / \: *? “ < > (giống như đặt tên “File” vậy)!

Tin khám pháXem thêm