Báo khác vợ điểm nàoGiống nhau:
- Ta luôn háo hức chờ đợi khi chưa có!
- "Sản xuất" thông tin rất đa dạng và cập nhật!
- Thông tin đưa ra phần lớn là không nói về mình!
- Đều khuyên ta không nên uống nhiều rượu và hút thuốc!

Khác nhau:
- Báo luôn xem ta là Thượng đế. Với vợ, ta là nô lệ!
- Báo đăng hình các cô người mẫu cho ta ngắm. Vợ cấm ta xem những hình đó!
- Báo sẵn sàng nhận thư góp ý của ta, còn với vợ thì không!
- Báo viết hay thì ta đọc, nếu không hay ta có thể không đọc. Vợ nói hay thì ta nghe, nếu nói không hay thì ta vẫn phải nghe!
- Báo khuyến khích ta sống vui vẻ với cả thế giới. Vợ yêu cầu ta chỉ vui vẻ với nửa thế giới (phải trừ... phái nữ)!
- Báo không đăng lại những bài đã đăng. Vợ thì liên tục "tái bản"!
- Báo chỉ làm ta mất một nhỏ xíu tiền lương khi truy cập internet. Còn vợ thì... thu tất!
- Báo mỗi ngày lại thêm đổi mới, vợ ta thì... vẫn thế!  Nếu không muốn nói... sự thật là mỗi ngày vợ lại “cũ” thêm một tí!

Tin khám pháXem thêm