Anh lính khônHoa hậu làm đại sứ thiện chí tới thăm các binh sĩ đang điều trị tại quân y viện. Đến giường một anh lính bị thương, cô cầm tay anh và nói:
- Đây là cánh tay đã giết chết biết bao kẻ thù. Tổ quốc biết ơn anh!
Nói xong cúi xuống hôn lên cánh tay.
Khỏi phải nói anh lính kia cảm động và sung sướng đến trào nước mắt. Hoa hậu đi tiếp đến giường một binh sĩ khác. Thấy hoa hậu đến, anh chàng này rụt cánh tay vào dưới lưng và nói:
- Tôi dùng... miệng để chửi quân giặc cho đến chết!

Tin khám pháXem thêm