Ai là ai?Một người tài xế lái xe gặp ngày ông chủ vui, ông chủ nói:
- Tôi đố anh, con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là ai?
Bác tài suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Khó quá, em chịu.
Ông chủ vui vẻ nói:
- Là tôi chứ còn ai nữa!
Bác tài hí hửng đố vợ khi về đến nhà:
- Tôi đố bà nhé! Con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là ai?
Bà vợ trả lời:
- Là ông chứ ai nữa.
- Trật, là ông chủ.
Vợ: - !!!

Tin khám pháXem thêm