3 cẩm nang chửi mất gà của dân Toán- Đứa nào bắt mất con gà nhà bà dỏng tai hình ê líp lên mà nghe nhá! Gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà bà là bà. U ơi, cho con xin chén trà nhấp giọng để con chửi tiếp. Khà... Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày. Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu. Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc nhà mày ra mà đạo hàm n lần. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò cộng trừ âm dương với nhau à? Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ tám chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm. Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn. Ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7 máu chảy về tim, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.

- À, mày chơi toán học với bà à? U cho con xin thêm chén nước ạ. Thằng khốn ấy nó là dân Toán, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u ạ. Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem... Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà, mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra,  đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tù thôi con ạ! Mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à? Đứa nào bắt mất con gà nhà bà giỏng tai hình ê líp lên mà nghe nhá.. á.. á...

- Gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà… bà là bà… U ơi, cho con xin chén trà nhấp giọng để con chửi tiếp. Khà... Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày. Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu. Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc nhà mày ra mà đạo hàm n lần. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” với nhau à? Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ tám chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm. Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn... Ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7 máu chảy về tim, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp!

Tin khám pháXem thêm