24 kiểu chết của “tinh binh”Tính ra thì chỉ một chú duy nhất “nên người”, còn lại... chết hết! Cơ sự ấy bởi vì đâu?

1. Lâu ngày không được xuất quân, BUỒN chết.
2. Nhịn nhiều ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết.
3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết.
4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết.
5. Bị bắn vô tường, đụng BỂ ĐẦU chết.
6. Bao bị cột lại, NGỘP chết.
7. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết.
8. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, TỨC chết.
9. Xông ra vội vàng, bị tắm dịch AXÍT chết.
10. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết.
11. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết.
12. Tới được đích, tìm được tới hai trứng, SUNG SƯỚNG chết.
13. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết.
14. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết.
15. Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết.
16. Tất cả bị chui vào bao cao su, anh em một nhà ĐÈ nhau chết.
17. Có chú được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý chết.
18. Đi thong thả, mải ngắm cảnh, chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết.
19. Vào nước thấy nòng nọc giống mình nhưng đen thui, CƯỜI chết.
20. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG chết.
21. Xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết.
22. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết.
23. Những anh em bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, LẠNH chết.
24. Vô tủ đông, chống chọi được lạnh, nhưng lâu không được dùng, CHỜ ĐỢI tới chết!

THÊM NÀY:
Bị bắn xuống đất, bị TÉ chết.
Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết.
Giành giật xông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, CHÌM chết.
Tới được trứng, khoái quá nên MÃN NGUYỆN chết.
Sau khi bị xong việc lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết.

Tin khám pháXem thêm