Những con ma lái xeTrước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ôtô đỗ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy người luôn.
Chợt một con ma bảo:
- Chờ tao chút!
Nói xong rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ.
Con ma kia ngạc nhiên hỏi:
- Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vây?
- Thế mày định đi ôtô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à?Xem thêm