Tóc vàng hoe và tóc đỏ bị đắm thuyền cùng chàng trai kỳ lạ thế nào?
Có ba người trong đó có một cậu con trai, một cô gái tóc vàng hoe và một cô gái tóc đỏ đang đi  du lịch giữa sông thì thuyền thi bị đắm. Nhưng may mắn là cả ba đều bơi vào được một hòn đảo nhỏ. Ba người đều cố gắng nghĩ cách để thoát được về đất liền. Cô gái tóc vàng hoe nhẩy xuống nước và hì hục bơi vào bờ, cô gái tóc đỏ suy nghĩ một lúc rồi chặt cây làm thành chiếc bè và bơi vào bờ. Còn chàng trai... đi ra chiếc cầu và đi vào bờ.Xem thêm