Tóc vàng hoe thúc ngựa chạy với phương pháp tiết kiệm như thế nào?
Một cao bồi tóc vàng hoe rất giỏi và nổi tiếng với việc chuyên môn chỉ gắn có một đinh thúc ngựa ở một bên giày bốt. Một người bạn hỏi:
- Tại sao cậu chỉ gắn đinh có một bên?
- Vì tớ phát hiện ra rằng khi một bên mình của con ngựa bắt đầu chạy thì nửa kia cũng sẽ chạy theo. Vậy thì tại sao phải thúc cả hai bên?
- À há!!?Xem thêm