Tóc vàng hoe phòng chống chuyện sàm sỡ như thế nào?
Bà mẹ có cô con gái tóc vàng hoe đang ở tuổi dậy thì rất lo lắng cho con. Một hôm, cô xin phép đi chơi với bạn trai, bà mẹ dặn:
- Con nhớ nhé, nếu nó sàm sỡ phần trên, con phải khuyến cáo là “Đừng!”.
- Thế nếu nó sàm sỡ phần dưới? - cô con gái hỏi.
Bà mẹ nói tiếp:
- Ôi, thế thì nguy hiểm! Lúc đó, con phải kêu lên: “Dừng lại!”.
Mãi sáng hôm sau, đứa con về nhìn phờ phạc. Bà mẹ đã hiểu chuyện gì, bèn hốt hoảng hỏi:
- Thế là thế nào? Sao con không nghe lời mẹ dặn?
Cô con gái hậm hực thưa:
- Dạ, nó sàm sỡ con cả trên lẫn dưới, con kêu to: “Đừng dừng lại! Đừng dừng lại!”. Thế rồi...Xem thêm