Tóc vàng hoe làm bánh theo sách như thế nào?
Tóc Vàng Hoe đọc sách thấy nói rằng làm bánh sẽ trộn 2 kg bột với 1kg đường kính, nhưng cô không biết trộn  thế nào nếu chỉ dùng 1kg bột? Khi mẹ cô ấy hỏi tại sao, cô ấy thút thít:
- Vì con không cân được 1kg bán kính.Xem thêm