Tóc vàng hoe đi làm như thế nào mà năng suất ngày càng kém?
Có hai cô gái đến cung một công ty xin việc làm, một cô tóc vàng hoe và một cô tóc đen. Ông chủ gọi hai người đến và đưa cho hai thùng sơn bảo đi kẻ đường. Trong vòng ba hôm ai kẻ được nhiều hơn thì được nhận làm việc. Hôm đầu tiên cô gái có tóc vàng hoe kẻ được 15km, còn cô kia chỉ kẻ được 7km. Hôm thứ hai, cô gai tóc vàng hoe kẻ được 7km con cô gái tóc đen kẻ được 10km. Thấy vậy ông chủ động viên cô có tóc vàng hoe:
- Cố lên. Cô vẫn hơn cô ta mà.
Nhưng đến hôm thứ ba thì cô tóc vàng chi kẻ được co 2km trong khi cô tóc đen lai kẻ được 12km. Thấy vậy ông chủ rất ngạc nhiên:
- Tại sao ngày đầu tiên cô kẻ được nhiều vậy mà những ngày sau ngày càng ít đi?
Tóc vàng hoe trả lời:
- Bởi vi càng về sau thì tôi càng xa thùng sơn.Xem thêm