Tóc vàng hoe đi khám bệnh đau khắp người được bác sĩ phán bệnh gì?
Tóc vàng than thở với bác sĩ:
- Trên người tôi chỗ nào cũng đau.
Bác sĩ bảo:
- Cô cho ví dụ cụ thể đi nào.
Tóc vàng bèn dí ngón tay trỏ vào má rồi kêu lên: “Ôi, đau quá!”. Rồi lại dí ngón tay vào chân và kêu: “Ôi, đau quá!”...
Cứ thế, tóc vàng dí ngón tay khắp người và la đau. Bác sĩ gật gù:
- Chìa ngón tay trỏ ra đây cho tôi băng lại nào!Xem thêm