Tóc vàng hoe gặp đèn đỏ được rẽ phải nhưng không rẽ vì lý do gì?
Một em tóc vàng hoe đọc Hội Quán Cười thấy nói chuyện mình đi bộ gặp đèn đỏ rất buồn cười, em quyết định chỉ đi xe. Một lần đang đi trên đường, đến ngã tư thấy đèn đỏ bèn dừng lại, mặc dù có biển đề rất to “Đèn đỏ được rẽ phải” nhưng cô vẫn để xi nhan phải và chờ đèn xanh. Một số người phía sau bấm còi giục cô đi, cô quay lại quát:
- Đèn Đỏ mới được rẽ phải, tên tôi không phải là Đèn Đỏ.Xem thêm