Tóc vàng hoe dùng cách nào để thổi cho cái ống xả phồng lên?
Thấy xe của mình có một vết bẹp, tóc vàng hoe mang đến hiệu sửa chữa. Người chủ tiệm nảy ra ý định đùa một chút liền bảo cô gái mang xe về nhà và thổi vào ống xả cho đến khi nào vết bẹp trở lại như cũ. Một tóc vàng hoe khác đến chơi thấy thế liền hỏi cô đang làm gì.
- Tớ đang cố thổi cho vết lõm này phồng lên mà chưa ăn thua.
- Không được đâu. Trước tiên phải đóng cửa sổ để nhốt không khí lại đã.Xem thêm