Tóc vàng hoe copy đĩa máy tính theo phương pháp nào?
Cô gái tóc vàng hoe gọi điện đến 1 trung tâm sửa chữa:
- Tôi có 1 cái đĩa bị virus, làm sao bây giờ?
- Hãy copy cái đĩa rồi gửi cho chúng tôi xử lý!
Một tuần sau họ nhận được tờ giấy có hình cái đĩa được photocopy.Xem thêm