Tóc vàng hoe có quả thời trang phang thời tiết như thế nào?
Tóc Đen gặp Tóc Vàng Hoe, tóc đen hỏi:
- Bạn ơi tại sao một chân đi ủng dạ, còn chân kia đi giày?
- Cậu không nghe dự báo thời tiết à? Người ta nói là nơi thì có tuyết, nơi lại có mưa đấy!Xem thêm