Tóc vàng hoe có phương pháp nhìn đường thế nào mà bị tai nạn?
Hai tóc vàng hoe đạp xe đi học, tóc vàng hoe đạp xe nói với tóc vàng hoe cầm lái:
- Để an toàn, tớ và cậu phân công nhau nhìn đường, cậu nhìn bên trái còn tớ nhìn bên phải.
Mấy phút sau xe đâm sầm vào đuôi xe đàng trước. Hai tóc vàng hoe sợ xanh mặt chui ra khỏi xe, một người nói:
- Chắc là phải tìm thêm một người nữa để họ nhìn phía trước cậu ạ.Xem thêm