Tóc Vàng Hoe chạy cầu thang mắc sai lầm gì khi đếm?
Một cô bạn đến chơi thấy Tóc Vàng Hoe tập thể dục bằng cách chạy lên chạy xuống cầu thang, bạn tóc Vàng Hoe hỏi:
- Cậu chạy lên chạy xuống như thế được bao nhiêu lần rồi?
Tóc Vàng Hoe:
- À, mình chạy lên cầu thang được tất cả 10 lần, còn chạy xuống thì mình quên chưa đếm!Xem thêm