Tóc vàng hoe bị máy phát hiện nói dối bóc phốt thế nào?
Một nhà bác học chế tạo dược chiếc máy chống nói dối. Đó là chiếc ghế mà ai ngồi lên đó nói dối sẽ bị nó đá xuống. Có ba cô gái tò mò liền đến thử.
Cô thứ nhất tóc đen ngồi lên và nói: “Tôi nghĩ tôi là người đẹp nhất thế giới” và ngay sau đó bị đá xuống.
Cô thứ hai tóc đỏ ngồi lên và nói: “Tôi nghĩ tôi là người thông minh nhất thế giới” và ngay lập tức cô bị đá xuống.
Đến cô thứ ba tóc vàng hoe ngồi lên và nói: “Tôi nghĩ ...” nhưng chỉ nói đến đó là cô đã bị chiếc ghế đá xuống.Xem thêm