Cách gửi "Nhận xét" trong các bài viếtBlog này có nhiều lựa chọn cho tên người gửi "Nhận xét". Bạn nào chưa có blog ở Blogspot.com thì có thể thao tác như sau:

Để hiện tên của người gửi "Nhận xét" trong các bài viết thì ở dòng "Nhận xét với tư cách" theo chiều mũi tên chỉ xuống các bạn chọn "Tên/URL" rồi gõ tên của mình vào. Nếu ai muốn dẫn theo link blog mình thì paste link vào ô URL.Xem thêm