Tam Quốc hài: Trận đầu ra quân của nhà văn La Quán TrungHồi trước nói Khổng Minh năm 27 đã trở thành quân sư của Lưu Bị. Trận đầu ra quân thắng đậm ở gò Bác Vọng, từ đó tiếng tăm ngày càng nổi. Trận đó vốn Khổng Minh chỉ đánh theo lối thập diện mai phục, không dè thành hỏa công.
Chẳng là khi nghe tin quân Tào đi qua gò Bác Vọng thuộc An Huy, Khổng Minh rủ anh em Lưu Bị qua đó đánh nhau chơi, trên đường đi râm ran đố nhau.
Khổng Minh hỏi nghề gì đôi khi làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ vấn đề nào đó nhưng thực tế trong đầu anh ta không nghĩ ngợi gì cả? Lưu Bị trả lời: Viên chức nhà nước! (Đáp án là: Diễn viên)!
Khổng Minh hỏi nghề gì luôn luôn biết mình nói sai mà vẫn nói? Vân Trường trả lời: Dự báo thời tiết! (Đáp án là: Thầy bói).
Khổng Minh hỏi nghề gì thường “chạy trường kỳ”? Trương Phi trả lời: Các loại “cò”! (Đáp án là: Vận động viên ma-ra-tông).
Khổng Minh hỏi người nào miệng luôn gào thét, tay chỉ trỏ bắt người ta làm việc này việc kia trong khi bản thân ông ta không làm được những việc ấy? Lưu Bị trả lời: Sếp cơ quan! (Đáp án là: Trọng tài bóng đá).
Khổng Minh hỏi nghề gì đi khắp nơi chỉ để ca đi ca lại một bài kiếm tiền? Vân Trường trả lời: Ca sĩ chạy sô! (Đáp án là: Hành khất hát rong).
Khổng Minh hỏi nghề gì chỉ một nét bút cũng làm cho người ta đang cười thành khóc và ngược lại? Trương Phi trả lời: Quy hoạch! (Đáp án là: Hoạ sỹ).
Khổng Minh hỏi nghề gì thường xuyên “rút ruột”? Lưu Bị trả lời: Thầu xây dựng! (Đáp án là: Mổ moi gà).
Khổng Minh hỏi nghề gì mà công việc chính là đào bới khắp nơi? Vân Trường trả lời: Giao thông công chính! (Đáp án là: Nghề khảo cổ).
Khổng Minh hỏi nghề gì luôn luôn ở ngoài đường, nhìn ngang nhìn dọc, thỉnh thoảng lại có người dúi tiền vào tay, vào mũ? Khổng Minh hi vọng thí sinh ba anh em Lưu Quan Trương đoán đúng là nghề hành khất, nhưng Trương Phi lại trả lời tỉnh queo: “Cảnh sát giao thông”! Khổng Minh châm điếu thuốc, nói:
- Bậy bạ!
Nghe thế Lưu Bị hơi bị cay, mặc dù là quân sư nhưng nãy giờ Khổng Minh thể hiện hơi bị nhiều, bèn tìm cách thể hiện. Nhân việc Khổng Minh nghiện thuốc lá, Lưu Bị khuyên chỉ nên hút không nên hít để cai dần. Khổng Minh bực tức quăng mẩu thuốc đang hút vào bụi rậm, ra ý ta đây không cần khuyên.
Cùng lúc ấy quân Tào vừa đến, hơi bị đông, Khổng Minh cùng Lưu Quan Trương té vội. Không dè khi quân Tào đi ngang thì lửa từ tàn thuốc lá vừa bén, trời nắng hanh xung quanh toàn cỏ lác khô nỏ, quân Tào bị một trận lửa tơi bời.
Về sau chính sử ghi trận Bác Vọng là của Lưu Bị, nhưng La Quán Trung ghi nhận cho Khổng Minh, bởi Khổng Minh mới là người trực tiếp “châm lửa”.
Không biết những trận tiếp theo thế nào, chắc phải chờ hồi sau mới rõ.

Trần Nhật JapXem thêm