Tam Quốc hài: Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ, chỉ bị vợ bỏ thôiHồi trước nói Quan Công đem quân đánh Đông Ngô nhưng bị Lã Mông giết chết. Trước Tào Tháo có lời thề kiểu gì cũng thu phục được Quan Công, nay thấy mất cơ hội giữ lời thề nên hận mà chết, con là Tào Phi lên thay. Một năm sau Phi cướp ngôi Hiến Đế lập ra nhà Ngụy. Khổng Minh và các quan thấy thế đưa ngay Lưu Bị lên làm vua để giữ lấy hương hỏa nhà Hán.
Tôn Quyền nghe tin biết là sắp có biến, vội cử người lén sang Thục đón em gái về, bà xã Lưu Bị còn tranh thủ bế luôn A Đẩu con bà cả làm con tin, may có Triệu Vân đang tuần tra Trùng Khánh trên sông Trường Giang kịp đuổi theo đòi lại.
Vợ suốt ngày mua gươm kinh bỏ bu ra nên Lưu Bị nghe tin bỏ về bên ngoại cũng chẳng buồn lắm. Có lần hai vợ chồng đang ngủ, bỗng nhiên Lưu Bị thức giấc, thấy phu nhân đang cầm gươm, tay rờ rờ chỗ nguy hiểm, giật mình hỏi tại sao, thì ra Tôn Thượng Hương nằm mơ thấy đang chuẩn bị làm món xúc xích.
Không những thế, những người hầu của phu nhân cũng đều giỏi cung tên săn bắn cả. Có một lần Lưu Bị đang đi săn với những người lính vũ trang và bầy tôi trung thành, khi đến bên một cây cổ thụ nhất khu rừng, chợt ông nhận ra có gì đó lạ lạ bèn xem xét kỹ thì thấy bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên. Lưu Bị hỏi thủ hạ:
- Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?
Bầy tôi đều không biết. Lưu Bị kêu lên:
- Tìm ngay nhà thiện xạ này cho ta.
Quân lính tản ra tìm khắp nơi không thấy, đoàn săn đành phải tiếp tục xuyên qua rừng. Rất may mắn là đi được một vài dặm, đoàn săn tình cờ gặp một cô gái mang cung tên, Lưu Bị nói:
- Trông cô này quen quen, hình như chưa gặp bao giờ.
Sau khi được gọi lại trò chuyện, cô gái thừa nhận là người hầu của Lưu phu nhân, chính cô đã bắn những mũi tên nằm trên thân cây. Lưu Bị cười:
- Không phải cô đã đóng những mũi tên vào giữa đích chứ?
- Không, thưa hoàng thúc! Tôi bắn từ xa 100 bước, tôi xin thề bằng tất cả những cái mà tôi cho là linh thiêng.
- Đáng kinh ngạc thật sự - Lưu Bị nói - hẳn là cô phải được phu nhân ta rèn luyện kỹ càng lắm, nhưng để bắn được như thế này dù rèn luyện cũ cũng không phải là dễ, cô đã làm thế nào?
- Dễ thôi ạ! - cô gái thưa - trước tiên tôi bắn tên vào cây, sau đó... vẽ đích xung quanh nó!
Những câu chuyện như thế rất nhiều, nên thấy Tôn Thượng Hương bỏ về ngoại Lưu Bị thấy mừng không để đâu cho hết, đặt ngay chế độ trên trang cá nhân là “Độc thân”, lại còn có thêm cái cớ cho việc chuẩn bị tấn công Đông Ngô.
Muốn biết sự việc tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm